Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Podstawa prawna

Podstawa prawna działania:

 Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim działa na podstawie:

 1. Zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

 2. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim - do pobrania plik pdf 537 kB

 3. Regulamin organizacyjny - do pobrania plik pdf 10,9 MB

oraz:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2123 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 107),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 146),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 530 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1960 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 734),
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 2355).

i innych przepisów dotyczących domów pomocy społecznej