Witamy na stronach DPS w Starogardzie Gdańskim

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Wojska Polskiego 12b jest jednostką budżetową, organizacyjną powiatu starogardzkiego, zapewniającą całodobową opiekę 45 osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie.
[Rozmiar: 20511 bajtów] Placówka powstała w zaadoptowanym obiekcie żłobka „Stokrotka” i została oddana do użytku 8 lutego 1993 roku. Większość mieszkańców została przeniesiona z Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.


Mieszkańcy zajmują pokoje 1-, 2-, 3- osobowe. Pokoje urządzone są na styl domowy. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych, dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Za Domem znajduje się piękny ogród, w którym latem odbywają się zajęcia terapeutyczne, grille i różnego rodzaju gry i zabawy organizowane dla mieszkańców. Życie w Domu normowane jest zasadami wypracowanymi wspólnie z mieszkańcami, które znajdują odzwierciedlenie w rozkładzie dnia adekwatnym do harmonogramu pracy personelu.

[Rozmiar: 19480 bajtów] [Rozmiar: 14553 bajtów] [Rozmiar: 20233 bajtów]

Naszym mieszkańcom umożliwiamy realizowanie swoich potrzeb religijnych poprzez uczestnictwo we mszy świętej i nabożeństwach odwiedzając kościół, działanie na rzecz środowiska lokalnego, realizowanie potrzeb kulturalnych poprzez czytanie prasy, książek, uczestniczenie w imprezach, wycieczkach, wykonywanie prac o charakterze terapeutycznym.